Estatutos

ESTATUTS (copia del original)

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1
Amb la denominació Associació UNITS PER LA VERITAT – UNITUM VERUM es constitueix aquesta
entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
Article 2

Els fins de l’associació són:
Donar resposta a necessitats de resolució judicial i extrajudicial de conflictes i de representació dels
interessos de consumidors i usuaris de béns i serveis públics i privats en el seu sentit més ampli;
així com, la defensa dels drets i llibertats dels associats i ciutadans en general.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
Totes les activitats legals necessàries per dur a terme les seves finalitats. Així mateix, i en la mesura del
possible, organitzarà un banc d’aliments per als seus associats, així com per a la població en general en
cas que les circumstàncies així ho indiquin.


En queda exclòs tot ànim de lucre

HASTA AQUÍ LA COPIA DE LOS DOS PRIMEROS ARTÍCULOS DEL ORIGINAL APROBADO POR LA GENERALITAT DE CATALUNYA.


  • Aquí puedes leer la más reciente versión de los [ estatutos ] completos de Units per la Veritat, con la ampliación geográfica y de nombre.
  • Aquí puedes leer la primera versión de los [ estatutos ] completos de Units per la Veritat, sin la ampliación geográfica y de nombre..

Este sitio web utiliza cookies para mejor tu experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies, pincha aquí para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies